L’Atelier de Poble Nou

L’Atelier de Poble Nou és una infraestructura complementària a l’espai d’exhibició del Teatre Akadèmia que per les seves característiques permet els assajos de les produccions pròpies i de les companyies residents. També s’hi ubiquen cursos de formació per a professionals, cursos internacionals, laboratoris permanent  i work-in-progress de les companyies joves.

info heading

info content