El Projecte

Teatre AKADÈMIA
Eix d’Inter-Acció Escènica

El Teatre Akadèmia és un projecte amb el suport i finançament de la Fundació Nando i Elsa Peretti – Delegació a Catalunya i de la seva presidenta, Elsa Peretti, que confia a la Mercè Managuerra l’any 2007.

Els objectius del projecte són esdevenir:

Centre de producció i exhibició d’espectacles teatrals concebuts amb coherència, risc i tempo artesanal, on el públic pugui trobar creacions que proposen temes universals.

Nucli impulsor de projectes artístics afins, amb l’objectiu d’acollir companyies residents, proporcionar sostre i generar sinergies d’ajuda mútua. Un entorn de respecte i acompanyament d’aquells projectes que accepten la fragilitat del procés creatiu i desitgen explorar, descobrir i harmonitzar totes les veus dels qui construeixen l’espectacle.

Espai d’entrenament, recerca i creació per a actors i actrius professionals vetllat per mestres i artistes que ajudin a aprofundir en l’excel·lència de l’ofici, on els professionals puguin desenvolupar les seves fites i presentar els seus espectacles o recerques a porta tancada.

Lloc d’encontre, reflexió i debat, on la inter-acció i el contrast d’opinió col·laborin a nodrir i reforçar la programació i i fer més estrets els llaços entre les persones.

Eix dinamitzador de programes pilot en el terreny delteatre social i l’oralitat, dedicats a sensibilitzar i apropar la imaginació de nens, adolescents i adults al món de les arts escèniques.

El Teatre Akadèmia és una casa per al barri que vol ser arrelat i sostingut per l’entorn immediat, un teatre de la ciutat i un teatre del món, obert a propostes en diferents llengües i de diferents cultures, on els nens i els adults trobin poesia i imaginació, un eix de cultura teatral que s’entén i es reforça amb la festa, la dignitat, l’agressivitat i el dinamisme.

Elsa Peretti

Fotografia Carola Polakov

Fotografia Carola Polakov

La seva personalitat oberta i intolerant amb les convencions del seu entorn van marcar la seva inquieta joventut que la va portar a viure en moltes ciutats diferents. Per ella, n’hi ha dues realment importants, Barcelona, on va començar la seva carrera com a model, i New York, on va iniciar el que esdevindria la seva activitat principal, el disseny.

Elsa Peretti és reconeguda internacionalment per les seves creacions de joies de la firma Tiffany & Coo. i està vinculada a Catalunya des dels anys seixanta on estableix un estret lligam amb artistes i escriptors de la seva generació.

Des de fa anys, a través de The Nando and Elsa Peretti Foundation, ha fet una notable tasca de mecenatge cultural, científic, humanitari, educatiu i de defensa dels drets humans. Actualment, compta també amb una delegació a Catalunya (The Nando and Elsa Peretti Foundation – Delegació Catalunya) per subratllar la seva profunda estimació al nostre país.

Entre els mecenatges culturals, ha promogut la rehabilitació del poble de Sant Martí Vell, la col·laboració en les excavacions de la ciutat romana i grega de les ruïnes de Sant Martí d’Empúries, l’edició d’un llibre sobre la vida i l’obra de Ramon Llull, la conservació d’arxius de fotògrafs del MNAC i MACBA, les obres de Manel Rovira o Robert Llimós, així com el projecte del Teatre Akadèmia.

‘El Teatre Akadèmia para mi es como una joya’ cita la mateixa Elsa. Obrir un petit teatre a Barcelona, fent-ne d’ell un espai on els artistes es puguin expressar lliurement, on es puguin sentir artesans de l’art, és tot un somni per ella.

Entre altres premis destacats al llarg de la seva carrera professional, l’any 2013 obté la distinció més rellevant en l’àmbit de la cultura a Catalunya, el Premi Nacional de Cultura. Concedit per la Generalitat de Catalunya a través del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).