Un espai / una història

Els baixos  de l’avinguda Diagonal núm. 467 eren originàriament la cotxera de la casa, amb una entrada per a cotxes i persones.

L’edifici construït els anys 30 s’havia anat adaptant a les necessitats de cada moment, fins que el garatge, petit per a una casa amb sis plantes, ja no podia allotjar els cotxes de tots els veïns.

L’indret, la bona ubicació i les característiques de l’espai van fer pensar a la propietat que podria ser un bon lloc per dedicar-lo a un ús ben diferent: un teatre.

Des del moment de sorgir la idea, es van estudiar les possibilitats i  es va arribar clarament a la conclusió que amb un bon plantejament tècnic la proposta era viable.

El 2007 es posava en marxa el projecte Teatre Akadèmia.

La reflexió sobre la rehabilitació de l’espai i la visió artística es van anar conformant alhora i de manera gradual, amb la intenció d’aconseguir una atmosfera càlida,  despullada de floritures,  que permetés trobar l’essència del fet teatral.

Les activitats van començar amb una ínfima  infraestructura.

A mida que s’hi habita, s’hi experimenta i s’hi treballa es va perfilant la manera de plantejar la rehabilitació de l’espai.

Finalment es troba un equip idoni d’enginyers, arquitectes i consultoria escènica que comprenen l´encàrrec i donen solucions viables.

Així, doncs, es tracta d’un projecte iniciat amb una coherència entre ús, disseny i objectius artístics.

C´est  bien posible!” va concloure el mestre Anatoli Vasiliev, gran catador d’espais teatrals, després de passejar-hi i aturar-se a cada racó, quan li vam  fer visitar per primera vegada abans d’emprendre’n la rehabilitació. Amb aquest aval es va començar l’actuació tècnica.

Previous Image
Next Image

info heading

info content